Furutun i Fredrikstad skal bli et avlastnings- og kompetansesenter for pårørendestøtte innen tjenester til funksjonshemmede barn.

Furutun i Fredrikstad skal bli et avlastnings- og kompetansesenter for pårørendestøtte innen tjenester til funksjonshemmede barn.

Foto: Britt Glosvik

Stopper ikke storinstitusjon for funksjonshemmede barn

Statsforvalteren i Viken stopper ikke samlokaliseringen av avlastningsboliger for barn med funksjonshemning i Fredrikstad.

Frp og Pensjonistpartiet klaget kommunens vedtak om å samlokalisere to avlastningsboliger inn for Statsforvalteren i Viken fordi de mente at barnets beste ikke var ivaretatt.

De fikk ikke medhold.