Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) sier skolefravær alene ikke er et tilstrekkelig grunnlag for å utløse meldeplikten.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) sier skolefravær alene ikke er et tilstrekkelig grunnlag for å utløse meldeplikten.

Foto: Agnar Kaarbø
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Statsråd beklager meldinger til barnevernet uten grunn

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) beklager til foreldre som har opplevd at skolen har sendt melding til barnevernet uten at vilkår for meldeplikt er oppfylt.

Mange foreldre med barn som ikke klarer å gå på skolen, og som har utviklet skolevegring eller ufrivillig skolefravær, har erfart at skolen sender bekymringsmelding til barnevernet som følge av skolefraværet. Dette har skjedd uten at foreldrene selv har samtykket til dette, eller at vilkårene for meldeplikt er oppfylt, skriver Dagsavisen.

Tall fra SSB viser at barnevernet i perioden fra 2013 til 2021 har henlagt rundt 20.000 saker som de har undersøkt og vurdert etter at skolene har sendt bekymringsmelding. Hvor mange av sakene som omhandler skolevegring eller ufrivillig skolefravær, kan ikke leses ut av SSB-tallene.