Barnevernstjenesten i Stavanger kommune har fått mye kritikk fra flere hold de siste månedene. Nå har Statsforvalteren konkludert i saken om tilbakeføring av en søskenflokk. Bildet viser rådhuset i Stavanger.

Barnevernstjenesten i Stavanger kommune har fått mye kritikk fra flere hold de siste månedene. Nå har Statsforvalteren konkludert i saken om tilbakeføring av en søskenflokk. Bildet viser rådhuset i Stavanger. 

Foto: Carina Johansen / NTB

Statsforvalteren med sterk kritikk av barnevernet i ny  tilsynsrapport

Barnevernstjenesten i Stavanger får sterk kritikk av Statsforvalteren for å ha tilbakeført barn til foreldre til tross for bekymringer om vold i hjemmet.

– Det var feil å tilbakeføre barna til foreldrene. Det er også svært alvorlig at barna har måttet lide på grunn av feilvurderinger, sier fungerende barnevernsleder Anne Grethe Rosså Ramsvik i en pressemelding etter å ha mottatt tilsynsrapporten.

I rapporten har Statsforvalteren konkludert likt som det barneverns- og helsenemnda i Rogaland gjorde tidligere i år: Tilbakeføringen av barna var feil.

Kommunen: – Enig i kritikken

Sommeren 2022 ble flere barn fra samme familie tatt ut av hjemmet og akuttplassert. Til tross for flere bekymringsmeldinger om vold i hjemmet, valgte barnevernstjenesten i Stavanger kommune å tilbakeføre barna til foreldrene i 2023.

– Vi har i etterkant av tilbakeføringen fulgt opp ny bekymring for barna og gjort tiltak slik at ingen av dem nå bor sammen med sine foreldre, sier Ramsvik.

Kommunen skriver i pressemeldingen at de er enig i kritikken fra Statsforvalteren. Samtidig erkjenner kommunen at den faglige uenigheten internt i denne saken skulle ha blitt tatt på større alvor.

Anket barnevernsnemndas vedtak

I tilknytning til barneverns- og helsenemndas konklusjon i den samme saken forteller morens advokat, Malin Holgersen, til Stavanger Aftenblad at hennes klient ikke ønsker å kommentere saken.

Nemnda vedtok i mars at barnevernstjenesten overtar omsorgen for de to siste barna som bodde hos foreldrene.

Farens advokat bekrefter overfor Aftenbladet at avgjørelsen er anket til Sør-Rogaland tingrett.

Dette er den andre gangen i år at Statsforvalteren retter sterk kritikk mot barnevernstjenesten i Stavanger kommune. For drøyt to måneder siden konkluderte Statsforvalteren med at barnevernet brøt barnevernsloven på flere punkter i den såkalte forstehjemsaken. (©NTB)