– Noen få kommuner bruker ulike former for kommunale botiltak i dag. Jeg vil oppfordre andre til å kontakte disse for å finne ut mer, og de bør begynne å planlegge slike tilbud selv, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

– Noen få kommuner bruker ulike former for kommunale botiltak i dag. Jeg vil oppfordre andre til å kontakte disse for å finne ut mer, og de bør begynne å planlegge slike tilbud selv, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

Foto: Terje Lien

Klarsignal for kommunale botiltak

Kommunene bør begynne å planlegge heldøgns botilbud for barn i barnevernet, oppfordrer barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

Lovregulering av kommunale botiltak med heldøgns omsorg er ett av Toppes svar på utfordringene i barnevernet.

– Dersom flere kommuner gir slike tilbud, kan det redusere behovet for institusjonsplasser i barnevernet. Samtidig vil barn og familiene deres få et bedre tilbud i nærheten av der de bor, sier hun.