– Jeg synes det er underlig at et krav som gjelder mange andre yrkesgrupper som jobber med mindre alvorlige saker, ikke skal gjelde i barnevernets førstelinje, sier barnevernsleder Berit Jacobsen i Nordre Follo.

– Jeg synes det er underlig at et krav som gjelder mange andre yrkesgrupper som jobber med mindre alvorlige saker, ikke skal gjelde i barnevernets førstelinje, sier barnevernsleder Berit Jacobsen i Nordre Follo.

Foto: Terje Lien

– Endrede krav gjør det håpløst å være leder

Forslaget til statsråd Kjersti Toppe (Sp) om å senke kompetansekravene i barnevernet får en blandet mottakelse i tjenesten.

– Barnevernslederne har ulikt syn på om kravet om mastergrad bør doppes eller ikke. Men vi er enige om at det er håpløst å være leder i barnevernet hvis krav som nettopp er innført, blir forandret, sier Berit Jacobsen.

Hun er leder i Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO) og til daglig barnevernsleder i Nordre Follo.