Statsforvalteren fant lovbrudd ved Bodø legevakt

Statsforvalteren i Nordland har funnet flere lovbrudd og svakheter hos legevakten i Bodø etter at de hadde tilsyn der i desember i fjor.

Under tilsynet ble det avdekket brudd på helse- og omsorgstjenesteloven, helsetilsynsloven og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, melder VG.

Statsforvalteren har notert seg følgende svakheter:

  • Det er ikke lagt til rette eller fulgt med på om omsorgstjenestene ved legevakten er forsvarlige.
  • Legevakten besvarer ikke normalt innen tidsfristen.
  • Kontakt mellom legevakten og lege i distriktet er ikke satt i system.

«Konsekvensene av dette kan være at pasienter ikke får nødvendig helsehjelp til riktig tid», skriver Statsforvalteren i tilsynsrapporten.

Arne Myrland, avdelingsdirektør for helse og omsorg i Bodø, sier til VG at kommunen har iverksatt tiltak. Blant annet skal de utføre en ny Risiko- og sårbarhetsanalyse for å finne hvilke svakheter de har.

(©NTB)