Statsforvalter Bent Høie i Rogaland mener det er unødvendig utrede flytting av Lysebotn.

Statsforvalter Bent Høie i Rogaland mener det er unødvendig utrede flytting av Lysebotn.

Foto: Terje Lien

Statsforvalter sier nei til grensejustering

Statsforvalter Bent Høie i Rogaland anbefaler ikke å utrede grensejustering av bygda Lysebotn slik at den blir en del av Sirdal.

Kommunesammenslåingen mellom Sandnes og Forsand har ennå ikke satt seg.

Innbyggere i Forsand har søkt om grensejustering til Strand kommune. Den saken er ikke avgjort av departementet ennå.

Men også bygda Lysebotn i tidligere Forsand, nå Sandnes kommune, har søkt om å få utredet grensejustering. De vil til Sirdal dersom Forsand går til Strand.

Fremmet innbyggerforslag

Innbyggere i en kommune kan ifølge inndelingsloven be om grenseendringer i kommunen ved å fremme et innbyggerforslag. Det ble gjort i februar i år av innbyggerne i Lysebotn.

Initiativet fra Lysebotn-beboerne har et klart forbehold: De ønsker primært å vil bli værende i Sandnes kommune. De gir uttrykk for å være godt fornøyd med tjenestetilbudet i Sandnes.

Attraktiv bygd

Lysebotn-beboerne ønsker seg til Sirdal i Agder dersom de ikke kan forbli i Sandnes. De vil ikke bli med Forsand til Strand kommune. Lysebotn er rik på kraftressurser og derfor en attraktiv bygd å ha i sin kommune, selv om det er få innbyggere.

Det er Kommunaldepartementet som tar den endelige beslutningen, men som regel følger departementet Statsforvalternes anbefalinger.