Oppvekstprofilene inneholder informasjon om blant annet barn og unges helse, antall barn som blir mobbet og hvor mange som lever i lavinntektsfamilier.

Foto: Colourbox

Slik kan kommunene legge til rette for en god oppvekst

En oppvekstprofil er det nye verktøyet kommunene kan benytte i planleggingen av barn og unges oppvekstmiljø.

– En god oppvekst varer hele livet – men den varer også over generasjoner ved at den enkelte har en tendens til å ta med seg sine karaktertrekk fra en generasjon til den neste. Derfor er det så viktig at kommunen i sitt planarbeid både på kort, men ikke minst lang sikt, legger til rette for at alle barn i kommunen har gode oppvekstvilkår, sier direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i en pressemelding.

Hun mener det krever innsats fra alle sektorer for å forebygge at oppvekstvilkårene er gode og hindrer utstøting av enkeltbarn, og lanserer verktøy «Oppvekstprofiler» for kommunene.

Kan benyttes i planlegging

Det nye verktøyet inneholder, ifølge Bufdir, statistikk om en rekke ulike forhold ved kommuner i Norge, og viser en sammenligning mellom kommunens nivå og nasjonalt gjennomsnitt.

Den enkelte kommune kan få informasjon om hvor godt bemanningsnormen følges i barnehagene og hvor mange som er på laveste mestringsnivå i lesing og regning.

Oppvekstprofilene kan benyttes i planleggingen av barn og unges oppvekstmiljø.

Blant annet vil kommunen kunne se om barn opplever mobbing i deres kommune, hvor mange som bor i familier med lavinntekt eller hvor mange som oppgir å være med i en fritidsorganisasjon.

Ungdata og helse

Kommunene får også oppsummert resultater fra Ungdata om hvor fornøyde unge er med lokalmiljøet og hvor trygge de føler seg, heter det i pressemeldingen.

I tillegg får de informasjon om unges helse gjennom indikatorer om fysisk aktivitet, legemiddelbruk og forekomst av de vanligste sykdomskategoriene.

– En god oppvekst varer hele livet – men den varer også over generasjoner ved at den enkelte har en tendens til å ta med seg sine karaktertrekk fra en generasjon til den neste. Derfor er det så viktig at kommunen i sitt planarbeid både på kort, men ikke minst lang sikt, legger til rette for at alle barn i kommunen har gode oppvekstvilkår, sier direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Foto: Tine Poppe

– Dette handler om boligplanlegging, dette handler om skole, dette handler om helseforhold. Derfor trenger vi å se indikatorer fra mange sektorer i sammenheng – og det er det vi har fått til ved å samarbeide på tvers fremfor å se hver sektor hver for seg, sier Trommald.

Oppvekstprofilene er et resultat av et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet (FHI) og fem ulike direktorater.

Profilene er tilgjengelige på Folkehelseinstituttets nettsider.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.