IKT-næringens interesseorganisasjon forsøker å hindre at fylkeskommunenes modell for finansiering og utvikling av digitale læremidler sprer seg til kommunene. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Slåss om digitale læremidler

IKT-Norge har i årevis slaktet fylkeskommunenes ordning for digitale læremidler for videregående skoler. Nå vil kommuner starte den samme ordningen.

FAKTA

NDLA består av 18 fylkeskommuner som tilbyr fritt tilgjengelige åpne digitale læringsressurser for videregående opplæring.

Oslo er ikke med på ordningen.

NDLA lanserte de første læringsressursene skoleåret 2008 /2009.

Inntektsgrunnlaget er basert på bidrag på 400 kroner per elev fra alle fylkeskommunene, unntatt Oslo.

Siden oppstarten har NDLA fått over en halv milliard kroner fra det offentlige for å utvikle produkter for videregående skole.

Ordningen ble sist evaluert i 2013.

Kilder: NDLA og Wikipedia

I Norge har 18 av 19 fylker gått sammen om å kjøpe og utvikle digitale læremidler gjennom innkjøpsordningen Nasjonal digital læringsarena (NDLA) for videregående skoler. 

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.