Fylkespolitikerne i Trøndelag var ikke nådige i sin kritikk av IT-prosjektet som ble terminert i fjor.

Fylkespolitikerne i Trøndelag var ikke nådige i sin kritikk av IT-prosjektet som ble terminert i fjor.

Foto: Elin Svendsen

Skrinlagt dataprosjekt til 80 millioner blir beskrevet som «skandale» og «katastrofe»

Politikerne i Trøndelag fylkeskommune sparte ikke på kruttet da de evaluerte det skrinlagte IT-prosjektet som kostet 80 millioner kroner.

– Når jeg ser på evalueringsrapporten så har de laget en oversikt over de ulike fasene og hva som har gått galt. Det minner meg om monopol, der det står «deres hus og hoteller brenner» på samtlige punkter i alle fasene bortover. Vi har ikke evnet å stoppe opp for å forhindre denne katastrofen, sa fylkespolitiker Pål Sæther Eiden (H) til fylkestinget forrige uke.

Fakta

  • For to år siden startet Trøndelag fylkeskommune et prosjekt med virksomhetsstyringsprogrammet ERP (Enterprise Resource Planning System). 
  • Programmet skulle bidra til å effektivisere de interne prosessene i den nye fylkeskommunen, men høsten 2021 ble prosjektet terminert uten å ha blitt fullført. 
  • Fylkeskommunen har brukt 80 millioner kroner på prosjektet.