Sivilombudsmann Hanne Harlem sier at kommunene vil få anbefalinger om hva sykehjemmene bør endre eller jobbe mer med, etter at Sivilombudsmannen har vært på besøk.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Sivilombudsmannen varsler besøk på sykehjem

Sivilombudsmannen skal i løpet av høsten besøke sykehjem og bofellesskap der mennesker kan være fratatt friheten.

Ifølge sivilombudsmann Hanne Harlem er hensikten med besøkene å undersøke kommunens tjenestetilbud til pasienter på sykehjem og personer med utviklingshemming i lys av Sivilombudsmannens mandat.

Besøkene skal gjennomføres i løpet av høsten.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.