Sivilombudsmann Hanne Harlem sier at kommunene vil få anbefalinger om hva sykehjemmene bør endre eller jobbe mer med, etter at Sivilombudsmannen har vært på besøk.

Sivilombudsmann Hanne Harlem sier at kommunene vil få anbefalinger om hva sykehjemmene bør endre eller jobbe mer med, etter at Sivilombudsmannen har vært på besøk.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Sivilombudsmannen varsler besøk på sykehjem

Sivilombudsmannen skal i løpet av høsten besøke sykehjem og bofellesskap der mennesker kan være fratatt friheten.

Ifølge sivilombudsmann Hanne Harlem er hensikten med besøkene å undersøke kommunens tjenestetilbud til pasienter på sykehjem og personer med utviklingshemming i lys av Sivilombudsmannens mandat.

Besøkene skal gjennomføres i løpet av høsten.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.