Vedtaket om å opprette et lobbyregister – eller åpenhetsregister – i Trondheim kan realiseres i neste valgperiode, håper Venstres Erling Moe.

Vedtaket om å opprette et lobbyregister – eller åpenhetsregister – i Trondheim kan realiseres i neste valgperiode, håper Venstres Erling Moe.

Foto: Venstre

Ser ny mulighet for åpenhetsregister

– Etter valget vil vi ta opp igjen spørsmålet om å opprette et åpenhetsregister i Trondheim, sier Erling Moe (V).

 Høsten 2017 vedtok bystyret å opprette et lobbyregister, og rådmannen fikk i oppdrag å utarbeide retningslinjene for det. I november 2018 ble så reglementet for registeret vedtatt i bystyret, men vedtaket ble sendt til Fylkesmannen for lovlighetskontroll.

Nesten et år senere opphevet Fylkesmannen vedtaket, begrunnet med at kommunen ikke hadde hjemmel til å behandle personopplysningene som reglementet ville føre med seg.