Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) skal sammen med Helsedirektoratet se på hvordan barnevernstjenesten og helse- og omsorgstjenestene kan samarbeide for å gi barn og unge et godt og helhetlig tjenestetilbud.

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) skal sammen med Helsedirektoratet se på hvordan barnevernstjenesten og helse- og omsorgstjenestene kan samarbeide for å gi barn og unge et godt og helhetlig tjenestetilbud.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Samarbeider om mer helsehjelp til barn og unge i barnevernet

Barn og unge i barnevernet har høyere forekomst av helseplager enn barn og unge ellers i befolkningen. Nå lanseres et nasjonalt forløp for barnevernsbarn.

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) skal sammen med Helsedirektoratet se på hvordan barnevernstjenesten og helse- og omsorgstjenestene kan samarbeide for å gi barn og unge et godt og helhetlig tjenestetilbud.

Forskning viser at barn og unge i barnevernet har høyere forekomst av helseplager enn barn og unge ellers i befolkningen. De har også høyere risiko for å utvikle atferdsproblemer og rusmiddelproblemer.

– Målet er at barn og unge i barnevernet får nødvendig helsehjelp i kombinasjon med riktige tiltak fra barnevernet, sier helsedirektør Bjørn Guldvog og Bufdir-direktør Hege Nilssen i en pressemelding.

Barn skal kartlegges og utredes for eventuelle psykiske vansker, somatiske og seksuelle helseproblemer, i tillegg til tannhelseproblemer og rusmiddelproblemer. Målet er at de skal få nødvendig helsehjelp i kombinasjon med riktige tiltak fra barnevernet.

Det nasjonale forløpet beskriver ansvar, oppgaver og samarbeid mellom den kommunale barnevernstjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester, den fylkeskommunale tannhelsetjenesten og spesialisthelsetjenestene for barn og unge.

Forløpet gir også råd til hvordan samarbeidet kan innrettes, slik at tjenestene sammen sikrer tidlig kartlegging og utredning av barn i barnevernet.

(©NTB)