Ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp) i Salangen er klar for å ta imot flyktninger.

Ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp) i Salangen er klar for å ta imot flyktninger.

Foto: Marita Eilertsen

Salangen klar til å ta imot flyktninger

Salangen i Troms har fått beskjed om å legge ned mottaket sitt innen mars 2022. Men med situasjonen som har oppstått i Afghanistan, håper ordføreren på endring.

– Her bretter folk opp ermene, teller senger og er klare til jobben, sier ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp).

– Vi har nå besluttet å delta aktivt i arbeidet med å ivareta flyktninger fra Afghanistan, og formannskapet har forankret en økning i antall bosatte. I tillegg er vi i dialog med UDI om en eventuell forlengelse av kontrakten, nå når verden har tatt fyr på nytt, sier ordføreren.