Energiminister Terje Aasland (Ap) mener energieffektivisering ikke har vært prioritert høyt nok. Torsdag legger han fram en handlingsplan som skal bøte på det.

Energiminister Terje Aasland (Ap) mener energieffektivisering ikke har vært prioritert høyt nok. Torsdag legger han fram en handlingsplan som skal bøte på det.

Arkivfoto: Rodrigo Freitas / NTB

Regjeringen vil øke tilskuddene for å senke strømforbruket i bygg

Enova vil få 180 millioner mer neste år for å kunne hjelpe til å kutte i strømforbruket i bygg, ifølge forslaget til statsbudsjett. Også Husbanken skal få mer.

Det går fram av en handlingsplan om energieffektivisering som ble lagt fram torsdag, dagen før statsbudsjettet blir presentert. Planen omfatter hele økonomien, fra boliger til industri og landbruket.

– Dette er en viktig milepæl i arbeidet med energieffektivisering, et arbeid som i mange år ikke har blitt prioritert høyt nok. Nå styrkes innsatsen, og regjeringen setter retning for hvordan myndigheter og andre skal jobbe med energieffektivisering i tida som kommer, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Han la fram planen på en pressekonferanse sammen med klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Flere av tiltakene handler om å få ned energiforbruket i bygg – alt fra privatboliger til offentlige bygg og yrkesbygg.

Mye strøm til oppvarming

Bygg står for over halvparten av strømforbruket i Norge, og strøm utgjør nesten 80 prosent av den totale energibruken i bygg, påpekes det i planen. Mesteparten av dette går til oppvarming.

Enova, som støtter alt fra solcellepaneler og isolasjon av boliger til tiltak i industrien, skal få 180 millioner kroner mer å bruke på energieffektiviseringstiltak. Husbanken skal få 300 millioner kroner, 37 millioner kroner mer enn i år, til en tilskuddsordning for kommunale bygg. Regjeringen vil at tiltak i kommunale utleieboliger skal prioriteres.

«Regjeringen vil utrede et mål om redusert strømforbruk på 10 TWh i hele bygningsmassen innen 2030 sammenlignet med 2015», heter det.

Strengere byggekrav

Regjeringen vil også stille større krav til statlige byggeprosjekter. I løpet av neste år skal det legges fram konkrete krav til energieffektivitet.

«Når det er lønnsomt over investeringens levetid, skal byggeprosjekter i statlig sivil sektor også inkludere lokal fornybar energiproduksjon, inkludert fjernvarme og overskuddsvarme», heter det i planen.

(©NTB)