– Ivaretakelse og oppfølging av veteraner og deres familier er et felles samfunnsansvar på tvers av sektorer og departementer, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

– Ivaretakelse og oppfølging av veteraner og deres familier er et felles samfunnsansvar på tvers av sektorer og departementer, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Foto: Britt Glosvik

Regjeringen skal lage ny tiltaksplan for veteraner

Åtte departementer og statsråder står bak et vedtak om en ny tiltaksplan for veteraner.

Den nye tiltaksplanen skal inneholde oppfølging, ivaretakelse og anerkjennelse av veteraner og deres familier før, under og etter tjenesten i internasjonale operasjoner.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) forteller at saken er viktig.

– Dette viser hvor viktig denne saken er for regjeringen. Ivaretakelse og oppfølging av veteraner og deres familier er et felles samfunnsansvar på tvers av sektorer og departementer, sier Gram.

Han forteller at de fleste veteranene fra internasjonale operasjoner har opplevd tjenesten og erfaringene derfra som berikende og nyttige, men at det er noen som opplever negative konsekvenser av tjenesten.

– Vi vet at anerkjennelse er viktig for å begrense de negative konsekvensene, og det er et stort ansvar som påligger oss som samfunn for å vise dem som har tatt risiko på våre vegne at vi setter pris på innsatsen. Regjeringen vil også utrede tiltak som vil gjøre det lettere for samfunnet å nyttiggjøre seg veteranenes unike kompetanse og erfaring.

Veteranene bor i landets mange kommuner, og de siste årene har mange kommuner laget egne veteranplaner.

– Siden den første stortingsmeldingen om veteraner kom i 2009 har det blitt gjort veldig mye godt arbeid. Dette skal videreføres, men det er også behov for endringer i takt med at samfunnet endres og vi ser nye behov. Likevel er det mye som tyder på at en av de store utfordringene er å gjøre relevant personell kjent med de tiltakene som allerede er iverksatt, og de tilbudene som allerede finnes. Kommunikasjon og dialog er derfor særlige satsingsområder for arbeidet, sier Gram.