Til sammen er over 2,8 milliarder kroner fordelt til kommunene fra den kommunale kompensasjonsordningen siden februar 2021, ifølge regjeringen.no

Til sammen er over 2,8 milliarder kroner fordelt til kommunene fra den kommunale kompensasjonsordningen siden februar 2021, ifølge regjeringen.no

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Regjeringen med mer koronastøtte til utsatte næringer

Regjeringen deler ut mer penger til kommunene som sliter som følge av korona-situasjonen.

Regjeringen deler ut 330 millioner kroner til kommuner med næringsliv som fortsatt sliter som følge av pandemien. Til sammen er over 2,8 milliarder kroner fordelt til kommunene fra den kommunale kompensasjonsordningen siden februar 2021.

Det skriver regjeringen i en pressemelding.

– Den kommunale kompensasjonsordningen for lokale virksomheter har vært viktig for å sikre verdier og jobber i hele landet, gjennom denne svært krevende perioden. Nå øker aktiviteten i økonomien raskt, men enkelte bransjer trenger fortsatt hjelp for å passere den siste kneika, sier Linda Hofstad Helleland (H), distrikts- og digitaliseringsminister i en pressemelding fra regjeringen.

Vågan som tidligere har vært kritisk til regjeringens korona-kompensasjon, får nærmere 6 millioner kroner i tildelingen - penger de kan fordele videre til næringslivet i kommunen.

– Det er kjempebra at regjeringen fortsetter å støtte næringslivet som er rammet av korona, men samtlige av pengene går til næringslivet. Det løser ikke kommunens utfordringer i forhold til ekstrautgifter og manglende kompensasjon. Det viser nok engang at man ser annerledes på verdiskapningen i privat og offentlig sektor, sier Lena Amalie Hamnes (Ap), varaordfører i Vågan til Kommunal Rapport.

Hun påpeker at det er stor forskjell på 6 millioner til kommunal drift og seks millioner til næringslivet.

Regjeringen følger opp revidert nasjonalbudsjett 2021, og fordeler 330 millioner kroner til kommuner med næringsliv som fortsatt har utfordringer som følge av pandemien. Dette gjelder særlig reiselivsbedrifter som er av avhengig av langveisfarende kunder, skriver regjeringen.

250 millioner kroner er fordelt til kommuner i Nord-Norge og noen fjordregioner på Vestlandet. Dette er fylker og reiselivs-regioner som hadde høy andel overnattingsbesøk fra gjester utenfor EØS før 2020. 

Det er antall ansatte innen overnatting, reisearrangører, turbiltransport, samt servering og drosjenæringen som vil avgjør hvor mye midler den enkelte kommune vil få, skriver regjeringen.

Skal fordeles til bedriftene

Turister utenfor Europa er fortsatt underlagt restriksjoner, og det vil derfor ta lengre tid å komme tilbake til mer normale tilstander. Derfor mottar fem flyplasskommuner 80 millioner kroner, for å hjelpe næringslivet som fortsatt er hardt rammet av pandemien, skriver regjeringen. 

Midlene er fordelt på bakgrunn av andel passasjerer på utenlandske flyginger.

Midlene utbetales så raskt som mulig til kommunene, som umiddelbart skal fordele de videre til bedriftene, skriver regjeringen.

Beredskapspott

Det settes også av en beredskapspott på 216 millioner kroner som kan brukes i tilfelle lokale nedstenginger gjør det nødvendig å yte ekstra bistand til enkelte kommuner i løpet av høsten.

Med 250 millioner kroner over det kommunale inntektssystemet og 600 millioner kroner til kommunale næringsfond i 2020, har Stortinget til sammen bevilget 3,9 milliarder kroner til kommunene for å bistå lokalt næringsliv under pandemien, skriver regjeringen.