Landet er fortsatt midt opp i koronapandemien, og kommunene er bekymret for langtidsvirkningene av virusutbruddet.

Landet er fortsatt midt opp i koronapandemien, og kommunene er bekymret for langtidsvirkningene av virusutbruddet.


Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Post-korona bekymrer kommunesektoren

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett fikk en mild mottakelse av kommunesektoren. Men ettervirkninger av pandemien og langsiktige utfordringer bekymrer.

Tradisjonen tro ble det møte hos KS om forslaget til revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen, dagen etter presentasjonen. Som i fjor måtte det som kalles stormøte skje i digital utgave. Rundt 800 adminstrative kommunetopper fulgte med via skjermer.

Fjorårets møte var preget av usikkerhet rundt koronakompensasjonen. I år virket kommunenes representanter rimelig trygge på at regjeringen og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) kommer til å stå ved de økonomiske løftene.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.