Finansminister Trygve Slagsvold Vedum lover en mer fleksibel kommunal kompensasjonsordning.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum lover en mer fleksibel kommunal kompensasjonsordning.

Foto: Annika Byrde / NTB

Regjeringen innfører flere økonomiske tiltak

Den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet gjeninnføres. Kommunene får én milliard kroner mer til lokal kompensasjon.

– Den kommunale kompensasjonsordningen er til for at kommunene skal kunne gi støtte til de lokale bedriftene som nå blir rammet av smitteverntiltakene, men av ulike grunner faller utenfor andre støtteordninger. Den vil derfor kunne målrettes lokalt på en bedre måte, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) på en pressekonferanse tirsdag.

– Nå som vi strammer litt inn på smitteverntiltakene, er det også et behov for at regjeringen stiller opp økonomisk for bedriftene og de ansatte som rammes, sier han.

Kommunene vil også få kompensert andre merutgifter og mindreinntekter som følge av smitteverntiltakene.

Regjeringen oppfordrer kommunene til å gjennomføre nødvendige tiltak, blant annet testing, smitteverntiltak og vikarer for å opprettholde et trygt og godt tilbud til innbyggerne. Arbeidsgruppen som kartlegger kommunesektorens utgifter, vil bli forlenget ut første halvår 2022.

– Med forslagene vi legger fram i dag, vil vi gi folk og bedrifter økonomisk trygghet og gjøre det lettere å holde hjulene i gang i tråd med smitteverntiltakene.

Forlenger støtte for kollektivtransport

Kompensasjonsordningene som gjelder for togselskaper, og for kommersielle buss- og båtruter blir videreført ut mars. Regjeringen foreslår også å utsette gjeninnføringen av flypassasjeravgiften til 1. april neste år.

Regjeringen varsler også at de ser på justeringer av kompensasjonsordningene for kultursektoren og idrett og frivillighet.

Den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet blir gjenåpnet for månedene november og desember, med noen justeringer. Maksimal utbetaling blir lavere enn før, slik at ordningen først og fremst treffer mindre aktører, sier finansministeren.

Dobler omsorgspenger

I tillegg foreslår regjeringen å doble antall dager man kan være hjemme med syke barn også i 2022.

– Med en usikker smittesituasjon og lav terskel for å holde barn hjemme vil behovet for å være hjemme med syke barn bli større enn normalt også neste år. Vi foreslår derfor for Stortinget at familier får dobbel kvote med omsorgspenger i 2022, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) om ordningen.

Også retten til omsorgspengedager dersom skoler og barnehager skulle bli stengt, forlenges.

NHO og Virke: Etterlyser lønnsstøtte

– Avlyste julebord og dramatiske fall i omsetningen gjør at mange bedrifter, spesielt i restaurant- og utelivsbransjen, står i fare for å måtte permittere ansatte og miste viktig kompetanse, sier NHO-direktør Ole Erik Almlid i en kommentar til regjeringens tiltak.

Han mener at det i tillegg til tiltakene som ble lagt fram tirsdag, bør komme på plass en ordning for lønnsstøtte til bedriftene.

– Det må til for å holde folk i jobb.

Også Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, etterlyser en lønnsstøtteordning.

– Lønnsstøtte er ikke svart ut, og dette må regjeringen følge opp snarest mulig. Lønnskostnadene er den største utgiften virksomhetene har, og første nyttårsdag må mange ansatte hentes tilbake. Har ikke virksomhetene råd til det, vil mange arbeidsplasser gå tapt, sier Kristensen.