Helge Aandstad, gårdbruker og styreleder for Sparbysund Balnes flomverk i Åsnes kommune, inspeserer pumper ved flomverket ved Glomma.

 Les mer om flominspeksjonen i Kommunal Rapports utgave fra 23. april.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Regjeringen bevilger 100 millioner til flomsikring i kommunene

Fordi det er sannsynlig med stor vårflom bevilger regjeringen inntil 100 millioner til forebyggende tiltak i kommunene.

– Det er viktig at alle flomutsatte kommuner gjør det de kan for å forebygge flomskader. Det er mye dyrere å reparere skader i ettertid enn å forebygge, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) i en uttalelse.

– Med de ekstra midlene som kommer i dag, ønsker vi å hjelpe kommunene til å få på plass akutte tiltak som kan begrense skadene ytterligere, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

Stortinget satte nylig av 100 millioner kroner ekstra til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for å hindre flom og kvikkleireskred.

NVE har tidligere advart mot flomfare. Mye snø i fjellet gjør at det er stor fare for ødeleggende vårflommer i alle landsdeler NVE.

Det er fortsatt svært sannsynlig at det blir stor vårflom i Nord-Norge og deler av Sør-Norge, ifølge varslingstjenesten varsom.no.

Snøværet og lave temperaturer har økt sannsynligheten, og snøsmeltingen ventes å komme i gang i hele landet fra midten av kommende uke på grunn av stigende temperaturer, heter det i Varsoms analyse.

Sannsynligheten for stor vårflom er på 95 prosent i Nord-Norge. Stor vårflom er på oransje nivå som betyr en flom som kan medføre alvorlige skader.

I Trøndelag er det flere vassdrag som har opp mot 90 prosent sannsynlighet for stor flom, mens i Sør-Norge er sannsynligheten for stor flom i Gudbrandsdalslågen omkring 75 prosent. Det samme gjelder i øvre deler av Glomma, Trysilelva og Drammensvassdraget – i tillegg til i høyereliggende deler på Vestlandet og i Agder.

Varslingstjenesten Varsom er levert av NVE i samarbeid med Vegvesenet og Meteorologisk institutt.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.