Regiondebatt på Arendalsuka.Debattleder fra KS, Kjell Erik Saure, professor Terje P. Hagen, Andre Skjelstad (Venstre), Ks-leder Bjørn Arild Gram, kommunalminister Nikolai Astrup (H) og Stein Erik Lauvås (Ap) diskuterer regionreformen.

Regiondebatt på Arendalsuka.

Debattleder fra KS, Kjell Erik Saure, professor Terje P. Hagen, Andre Skjelstad (Venstre), Ks-leder Bjørn Arild Gram, kommunalminister Nikolai Astrup (H) og Stein Erik Lauvås (Ap) diskuterer regionreformen.

Foto: Tone Holmquist

Regionekspert vil beholde Viken og Troms og Finnmark

Dersom Finnmark blir eget fylke igjen, blokkerer det alle muligheter for større oppgaveoverføring, sier professor Terje P. Hagen som ledet regionreformens ekspertutvalg.

Arendal:

– Jeg mener den debatten vi har hatt om fylkeskommunen, særlig om struktur, har svekket fylkeskommunen. Den har spesielt svekket fylkeskommunens legitimitet i befolkningen, sa Hagen under en debatt i Arendal onsdag.