Koronapandemien har gitt store økonomiske konsekvenser for kommuneøkonomien, konstaterer kommunalminister Nikolai Astrup. Her med helseminister Bent Høie under et møte mellom regjeringa, KS og arbeidstakerorganisasjonene.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Rapport: Korona koster kommunene 14 milliarder kroner

Koronapandemien vil koste kommuner og fylkeskommuner 14 milliarder kroner i 2020, ifølge en arbeidsgruppe med medlemmer fra KS og seks departement.

– Det er ikke tvil om at koronapandemien har gitt store økonomiske konsekvenser for kommunesektoren. Rapporten vi har fått i dag, gir et godt bilde på hvordan sektoren samlet er rammet av koronakrisen, sier kommunalminister Nikolai Astrup (H).

Regjeringen satte tidligere i år ned arbeidsgruppen for systematisk å gå gjennom hvordan kommunenes inntekter og utgifter er blitt påvirket av koronapandemien.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.