Storheia vindkraftverk ligger i Ørland og Åfjord kommuner. Det er det vindkraftverket i drift med størst installert effekt i Norge. Vindkraftverket ble satt i drift i 2019.

Storheia vindkraftverk ligger i Ørland og Åfjord kommuner. Det er det vindkraftverket i drift med størst installert effekt i Norge. Vindkraftverket ble satt i drift i 2019.

Foto: Fosen Vind

– Produksjonsavgift på vind ikke er nok

Fra 1. juli skal vindkraftkommunene få produksjonsavgift fra vindkraftverkene. – Et skritt i riktig retning, sier styreleder Vibeke Stjern i LNVK, som vil fortsette å kjempe for en naturressursskatt.

Ifølge tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vi nå 64 vindkraftverk i drift på land i Norge. Disse fordeler seg på 44 kommuner.

Skattlegging av vindkraften, for å gi noe tilbake til vertskommunene, har vært diskutert en god stund, og i forbindelse med statsbudsjettet for 2022 ble det vedtatt en særavgift på landbasert vindkraft.