– Det er mye behandling som ikke krever sykehusinnleggelse, sier ordfører Geir-Inge Sivertsen (H) i Senja.

– Det er mye behandling som ikke krever sykehusinnleggelse, sier ordfører Geir-Inge Sivertsen (H) i Senja.

Foto: Høyre

Positive til forslag om samordning av helsetjenester

Det kan bli aktuelt å slå sammen primær- og spesialisthelsetjeneste i Nord-Norge. Veldig interessant, sier ordfører Geir-Inge Sivertsen (H) i Senja.

Omstillingsarbeidet i Helse Nord har fått mye oppmerksomhet siden fem arbeidsgrupper i november la fram anbefalinger om nye måter å løse oppgavene på i spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge. 

Administrerende direktør i Helse Nord trakk nylig forslagene etter hard kritikk på styremøte, og helseministeren fredet akuttfunksjoner i Narvik og Lofoten i sin sykehustale tirsdag forrige uke.