I dag betaler kommunene 5.306 kroner per overliggerdøgn på sykehus. For noen kommuner blir det et regnestykke om pasientene skal hentes hjem så fort de er utskrivningsklare eller ikke, mener professor.

I dag betaler kommunene 5.306 kroner per overliggerdøgn på sykehus. For noen kommuner blir det et regnestykke om pasientene skal hentes hjem så fort de er utskrivningsklare eller ikke, mener professor.

Illustrasjonsfoto: Joakim S. Enger

Overliggere på sykehus: – Mer kritiske til hvilke pasienter de henter hjem

Kommunene velger å betale for ekstra sykehusdøgn framfor å ta imot pasientene og gi dem et tilbud i kommunen, mener professor.

I 2020 betalte kommunene til sammen om lag 245 millioner kroner i «dagbøter» til sykehusene for utskrivningsklare pasienter, i fjor måtte de ut med nesten 340 millioner kroner.

Det viser tall Kommunal Rapport har hentet inn fra de ulike helseforetakene.