Helse- og omsorgsminister Bent Høie og direktør Camilla Stoltenberg ved Folkehelseinstituttet på tirsdagens pressekonferanse om vaksinestrategi.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie og direktør Camilla Stoltenberg ved Folkehelseinstituttet på tirsdagens pressekonferanse om vaksinestrategi.


Foto: Berit Roald / NTB

Oslo og noen kommuner med mye smitte får flere koronavaksiner

Koronavaksiner skal skjevfordeles geografisk til områder med høyt smittetrykk. Det er godt nytt for hardt rammede østlandskommuner og bydeler i Oslo.

Endringen er i tråd med anbefalingen fra Folkehelseinstituttet om å ha en beskjeden skjevfordeling.

En slik fordeling innebærer at noen kommuner og bydeler i Oslo skal få 20 prosent mer enn planlagt. Det er områder som over tid har vært hardt rammet av pandemien.

– Dette gjelder bydelene Stovner, Grorud, Bjerke, Alna, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand, samt kommunene Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss, sa helseminister Bent Høie på en pressekonferanse tirsdag.

Hører på FHI

Behovet dekkes ved at de rundt 330 kommunene som har hatt færrest innlagt på sykehus, får en reduksjon i antall vaksinedoser på 3 prosent.

– Det vil alltid være usikkerhet knyttet til slike beregninger. Jo mindre forskjellene er, jo større usikkerhet. Men samlet sett mener FHI nå at den beste faglige anbefalingen de kan gi, er å innføre en beskjeden skjevfordeling, sier Høie.

Helseministeren fremhever at fordeling av vaksiner er et svært faglig spørsmål. Derfor velger regjeringen å legge stor vekt på FHIs anbefaling.

På grunn av at vaksinedosene som kommer de nærmeste ukene, går til å sette dose to på personer som allerede har fått første dose, vil en geografisk omfordeling først skje fra midten av mars.

Tidligere jevnt fordelt

Norge har hatt en strategi hvor vaksinene er blitt jevnt fordelt i hele Norge basert på antall innbyggere over 65 år i hver kommune.

Hovedprioriteringen har vært å vaksinere den delen av befolkningen med størst risiko for alvorlig sykdom og død. Nå er nær 90 prosent av sykehjemsbeboerne vaksinert, og man er godt i gang med aldersgruppen 75–84 år.

De siste ukene har derimot mange tatt til orde for at kommunene som har vært hardest rammet over tid, bør få flere vaksiner, en såkalt geografisk skjevfordeling.

Debatten har tatt fyr etter at Molde-ordfører Torgeir Dahl (H) gikk ut i VG og kritiserte Oslo-byrådet for dårlig håndtering av pandemien.

Endring i fordelingsnøkkelen

I tillegg til en beskjeden geografisk skjevfordeling i tiden framover vil vaksinene framover bli fordelt etter antall innbyggere. Det vil gi kommuner med en yngre befolkning flere doser enn med dagens fordeling.

– FHI har allerede mandat til å endre fordelingsnøkkelen, slik at vaksinene kan fordeles etter folketall, og ikke etter alder. Jeg forventer at en slik endring kan skje i løpet av kort tid, sier Høie.

Folkehelseinstituttet vurderer også nå om AstraZeneca-vaksinen kan settes på personer over 65 år. De ser også nærmere på om mRNA-vaksiner som Pfizer/Biontec-vaksinen og Moderna-vaksinen kan tas med et lengre intervall enn henholdsvis tre og fire uker.

Fakta om den nye vaksinestrategien

  • Tirsdag 2. mars kunngjorde regjeringen endringer i strategien for hvem som skal prioriteres for å få koronavaksine.
  • Dette vil ikke kunne skje umiddelbart, men Folkehelseinstituttet jobber med å endre fordelingsnøkkelen.
  • Vaksinene skal nå fordeles etter folketall, det vil si at de større byene med yngre befolkning får flere vaksiner.
  • Fram til nå har de vært fordelt etter andel personer som er 65 år eller eldre.
  • I dag får for eksempel Oslo kommune 9,2 prosent av alle vaksiner. Dersom man endrer fordelingsnøkkel til folketall, vil Oslo kunne få rundt 13 prosent av vaksinedosene.
  • Endringen FHI anbefaler, tilsier at seks bydeler i Oslo, samt Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss får om lag 20 prosent flere doser, mens de 330 kommunene med færrest sykehusinnlagte får 3 prosent færre.
  • Folkehelseinstituttet vurderer at dette vil føre til færre sykehusinnleggelser og mindre risiko for dødsfall.
  • Det vil komme flere vaksinedoser til Norge framover, deriblant en stor ladning rundt påske.

Ordførere reagerer

Lillestrøm, Rælingen og Bærum burde ha vært på lista, mener ordførere.

– Det er uforståelig at Rælingen og Lillestrøm ikke inkluderes i den nye geografiske fordelingen av vaksiner, sier Rælingen-ordfører Ståle Grøtte (Ap) til NTB.

Han er glad for at Lørenskog og Oslo framover vil få rundt 20 prosent flere vaksinedoser, men ikke for at Lørenskogs nabokommuner er utelatt fra prioriteringslista.

– Situasjonen i de tre sentrale kommunene på Nedre Romerike har vært den samme i hele pandemien. Våre innbyggere er jo vevd sammen både arbeidsmessig og på fritiden. Vi opplever akkurat det samme smittetrykket og burde lagt grunnlag for samme prioritering, slik det tilsynelatende er gjort for Østfold-byene, sier Grøtte.

Også i Bærum reageres det på prioriteringen, skriver Budstikka.

– Bærum har vært nedstengt siden oktober, noe som er veldig likt den situasjonen Oslo er i. Vårt næringsliv har lidd. Vi har nå hele ni av våre innbyggere på Bærum sykehus og en smitteandel på hele 200 per 100.000 innbyggere. At vi nå ikke er prioritert sammen med Oslo, synes jeg er helt uforståelig, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Formannskapet i Bærum skal møtes torsdag for å eventuelt vedta nye og strengere koronatiltak i kommunen.

(©NTB)

Saken ble oppdatert kl 18.45 med kommentarer fra flere ordførere.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.