Ordfører Eilif Trælnes (Sp) mener at han ble utsatt for et kraftig politisk press i striden om korrupsjonsuttalelser i Brønnøy.

Ordfører Eilif Trælnes (Sp) mener at han ble utsatt for et kraftig politisk press i striden om korrupsjonsuttalelser i Brønnøy.

Foto: Simon Aldra, Brønnøysunds Avis

Ordfører og nestleder følte seg presset til å endre forklaring om korrupsjonsuttalelser

De påståtte korrupsjonsuttalelsene i Brønnøy har påvirket det politiske samarbeidet. Ordføreren og nestleder i havna mener seg presset av sine posisjonskollegaer.

– Det var et voldsomt press både fra Høyres side. Det hadde blitt en sak for dem, men også fra eget parti. Jeg har blitt presset til å skulle stå alene i denne saken, og at jeg skulle trekke tilbake det jeg mener ble sagt i møtet 2. desember, forklarte ordfører Eilif Trælnes (Sp) i Brønnøy i retten.

Fakta

Utbygger Søren Nielsen AS har saksøkt havnesjef Sølvi Kristoffersen i Brønnøy Havn KF og advokat Gunnar Nerdrum Aagaard for ærekrenkelser.

Søren Nielsen AS mener at havnesjefen og advokaten fremmet korrupsjonspåstander mot navngitte ansatte i kommunen i et møte med kommunens administrative og politiske ledelse 2. desember 2019.

Saksøker mener at havnesjefen og advokaten skal ha ytret at kommunale ansatte urettmessig skal ha overført eiendom til Søren Nielsen AS i en verdi av 25 millioner kroner.

Søren Nielsen AS mener at havnesjefen og advokaten skal ha uttalt at ansatte i kommunen er «kjøpt og betalt» og at det er snakk om «kameraderi»

Ordfører, daværende rådmann og nestleder i havnestyret har alle uttalt at de er sikre på at uttalelsene om "kjøpt og betalt" og "kameraderi" ble fremmet under møtet.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.