I Oslo og i flere andre byer står elsparkesykler til hinder for fotjengere i gågater og på fortau.

 Nå tar både Norsk Kommunalteknisk Forening og bransjen selv til orde for opprydning.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Ønsker felles retningslinjer for elsparkesykler

Norsk Kommunalteknisk Forening vil samle Kommune-Norge for å lage felles anbefalinger for bruk, plassering og forvaltning av elsparkesykler.

Fredag tapte Bergen kommune et rettslig forsøk på å fjerne elsparkesykler fra byens gater. I april måtte Trondheim bite i gresset i en tilsvarende sak.

Nå tar Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) initiativ til å samle landets kommuner for å få til felles anbefalinger. Arbeidet skal starte når sommerferien er over.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.