Økokrim håper at foreleggene som er gitt tre selskap for ulovlig virksomhet i strandsonen sender signal til andre  virksomheter om å følge lover og regler.

Økokrim håper at foreleggene som er gitt tre selskap for ulovlig virksomhet i strandsonen sender signal til andre  virksomheter om å følge lover og regler.

Foto: Tore Meek / NTB

Økokrim straffer ulovlig bygging i strandsonen

Økokrim har ilagt tre selskap til sammen 1 million kroner i forelegg for ulovlig bygging i strandsonen i Færder kommune.

Foreleggene gis for overtredelse av plan- og bygningsloven. Saken er en del av et sakskompleks som gjelder ulovlige inngrep i strandsonen i tidligere Tjøme kommune. Sakene ble anmeldt til Økokrim av Færder kommune i desember 2019.

To av selskapene får også inndratt vinning på til sammen 250.000 kroner, opplyser Økokrim.

Blant annet er det revet og så bygget et svømmebasseng, og i tillegg er det gjort inngrep i terrenget uten tillatelse fra kommunen, ifølge Økokrim.

– Økokrim håper at straffen som er ilagt, kan være et viktig signal til andre virksomheter om at de må sette seg inn i gjeldende regelverk, ha gode rutiner og være årvåkne slik at det ikke foretas inngrep i strandsonen uten at det foreligger nødvendig tillatelse, sier førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland.

Ifølge foreleggene skal to av selskapene i perioden fra sommeren 2017 til høsten 2018 på en fritidseiendom i Færder kommune utført rivning av et svømmebasseng og oppføring av et nytt svømmebasseng med tilhørende teknisk rom med et samlet bebygd areal på ca. 75 m2. Alt er gjort i 100-metersbelte mot sjø og i et område avsatt til LNF-formål, til tross for at det ikke var sendt søknad til kommunen.

For dette er det ene selskap ilagt forelegg på 300.000 kroner og inndragning av vinning på 200.000 kroner.

I tillegg har det ene selskapet på fritidseiendommen også latt utføre terrenginngrep ved utfylling av 150- 200 kubikkmeter sprengstein og ca. 200 kubikkmeter jordmasser på fritidseiendommen. For disse forhold er selskapet ilagt et forelegg på 500.000 kroner.

Det tredje selskap er ilagt et forelegg på 300.000 kroner og inndragning av vinning på 50.000 kroner for å ha utført rivning av det eksisterende svømmebassenget og grunnarbeider til oppføring av et nytt svømmebasseng og teknisk rom.

Selskapene har fått frist til 15. januar med å ta stilling til om de vedtar foreleggene.

(©NTB)