– Det blir veldig viktig å bringe inn pulsen fra både for innbyggere og lokalt næringsliv, sier ordfører Gyro Heia i Birkenes.

– Det blir veldig viktig å bringe inn pulsen fra både for innbyggere og lokalt næringsliv, sier ordfører Gyro Heia i Birkenes.

Foto: Ragne Borge Lysaker, Senterpartiet

Nytt energiutvalg: – Overrasket over at jeg som ordfører ble valgt inn

– Jeg går inn i arbeidet med et veldig åpent sinn, sier Sp-ordføreren.

Regjeringen oppnevnte fredag en energikommisjon som skal kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon.

Representanter fra verken LVK, Krafteierne (det nye kommunale nettverket for krafteiende kommuner), Kraftfylka, Samfunnsbedriftene Energi eller KS er representert i utvalget.