Fire måneder før skredkatastofen i Gjerdrum uttrykte NVE bekymring for hvordan skredsikkerheten ivaretas i plan- og bygningsloven. Sju mennesker er funnet omkommet, tre er fortsatt savnet og tusen personer er evakuert etter raset 30. desember i fjor.

Fire måneder før skredkatastofen i Gjerdrum uttrykte NVE bekymring for hvordan skredsikkerheten ivaretas i plan- og bygningsloven. Sju mennesker er funnet omkommet, tre er fortsatt savnet og tusen personer er evakuert etter raset 30. desember i fjor. 

Foto: Magnus Knutsen Bjørke
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

NVE: Plan- og bygningsloven sikrer ikke godt nok mot  skredulykker

– Ansvarspulverisering, manglende kompetansekrav og svak kontroll. Plan- og bygningsloven bør endres for å redusere risikoen for skredulykker, mener NVE. 

«Kontrollsystemet baserer seg i for stor grad på tillit. Den uavhengige faglige kvalitetssikringen utføres gjerne av foretak med manglende kompetanse eller erfaring. Dette kan etter vårt syn få store konsekvenser dersom vurderinger viser seg å være mangelfulle eller feilaktige, for eksempel kan det medføre at boliger oppføres i skred- og flomutsatte områder.»

Det skrev Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i en høringsuttalelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) 28. august i fjor.