Utsira har 188 innbyggere per 1. januar, ifølge tall fra SSB. Nå kan folketallet øke til godt over 200.

Utsira har 188 innbyggere per 1. januar, ifølge tall fra SSB. Nå kan folketallet øke til godt over 200.

Foto: Tone Holmquist

Norges minste kommune kan løfte folketallet med flyktninger

Utsira ønsker å ta imot 30 ukrainske flyktninger. Det vil øke innbyggertallet med 16 prosent. Se oversikten over hvor mange flyktninger kommunene kan ta imot. 

– Vi tenker at det er positivt for dem som kommer at det er flere, og vi har gjort vurderinger på at vi kan ta imot en stor gruppe, sier ordfører Marte Eide Klovning fra Utsira Fellesliste (UFL) til Kommunal Rapport.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) spurte 4. mars kommunene om hvilken kapasitet de har til å bosette flyktninger fra Ukraina. 308 kommuner svarte at de til sammen kan bosette nær 22.000 flyktninger i 2022.