Når bør politikerne kreve lovlighetskontroll?

Hvis mindretallet er i tvil om budsjettet er realistisk, er det ingenting i veien for å sende det til lovlighetskontroll.

Vær klar over at det å kreve lovlighetskontroll kanskje først og fremst kan skape oppmerksomhet lokalt om striden mellom mindretallet og flertallet. Det er slett ikke sikkert at Fylkesmannen vil oppheve budsjettvedtaket, selv om de som klager har en god sak. I mange tilfeller vil Fylkesmannen konkludere med at det er mangler ved budsjettet, men at de i sum ikke er så alvorlige at han vil oppheve vedtaket.  

At mindretallet ikke får fullt medhold hos Fylkesmannen, betyr imidlertid ikke at det er fåfengt å kreve lovlighetskontroll. Man kan både oppleve at Fylkesmannen retter kritikk mot kommunen, og det kan være ubehagelig for administrasjonen og flertallet at budsjettet blir
kontrollert nøyere.  

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.