Norske gutter gjør det dårligere på skolen enn jentene. 18.000 flere gutter enn jenter mottar spesialundervisning. Frafallet på videregående er større blant guttene. Og på universiteter og høyskoler er guttene i mindretall.

Nær løsning på guttemysterium

NTNU har funnet deler av svaret på hvorfor hele 68 prosent av de som får spesialundervisning er gutter.

Det er stor forskjell mellom gutter og jenter når det gjelder spesialundervisning, viser tall fra grunnskolens Informasjonssystem (GSI). I 2017 fikk 34.000 gutter spesialundervisning, mens tallet var 16.000 for jenter. 

Barneombudet har i flere år bedt regjeringen om å finne ut hvorfor kjønnsforskjellen innen spesialundervisning er så stor, og sette inn tiltak.