Andelen elever i grunnskolen som får spesialundervisning, har variert mye de siste 15 årene. I 2000 fikk 5,9 prosent av elevene spesialundervisning. I fjor var andelen 7,8 prosent. Illustrasjonsfoto: Magnus Knutsen Bjørke

Nær 50.000 elever får spesialundervisning

Andelen elever som får spesialundervisning er stabil, men det er fortsatt store forskjeller mellom kommunene. I Søndre Land gikk andelen ned med 29 prosent i fjor. Sjekk din kommune her.

– Enkelte av skolene har brukt ressursene til å styrke det ordinære undervisningstilbudet. Det har redusert antall vedtak om spesialundervisning, sier kommunalsjef for oppvekst Knut Åge Berge i Søndre Land.

Spesialundervisning

Opplæringsloven sier at hvis en elev ikke har tilstrekkelig utbytte av den vanlige opplæringen, kan han eller hun ha rett til å få spesialundervisning.

Spesialundervisningen i grunnskolen koster rundt 10 milliarder kroner årlig, og utgjør 18 prosent av lærertimene.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.