Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) vil ha frikommuneforsøk som en del av tillitsreformen.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) vil ha frikommuneforsøk som en del av tillitsreformen.

Foto: Ragne B. Lysaker, Senterpartiet
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Nå kommer frikommuneforsøket

Nå kan kommuner og fylkeskommuner søke om å delta i frikommuneforsøk. Forsøket skal holdes innen gjeldende lover og budsjetter, noe KS er kritisk til.

Hør kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik snakke om frikommuneforsøket i denne podkasten:

Nå inviterer Kommunal- og distriktsdepartementet kommuner og fylkeskommuner til å søke om å være med på et frikommuneforsøk.

Søknadsfristen er 8. september, og de som blir plukket ut til å være med, skal ha ulike utfordringer de ønsker å løse innenfor områdene plan- og bygningsloven, helse og omsorg, opplæringsfeltet og samhandling mellom velferdstjenestene.

Når ordningen er i gang, kan kommunene delta i et opplegg for lærings- og erfaringsutveksling. De blir også del av et evalueringsopplegg, der planen er å evaluere både de enkelte forsøkene og selve ordningen.

Flere kan søke sammen

Kommuner og fylkeskommuner kan søke sammen med flere. Ordningen omfatter også statlig forvaltning.

– Offentlig sektor må utvikles og fornyes for å sikre gode velferdstilbud til alle også framover, og det er behov for at kommunene kan prøve ut ulike løsninger. Det legger vi nå til rette for gjennom frikommuneforsøk, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til Kommunal Rapport.

Dette er en oppfølging av et oppfordringsforslag fra Stortinget om å legge til rette for en frikommuneordning. KS er også samarbeidspartner i forsøket.

Flere departementer har vært involvert i prosessen, blant andre Kunnskapsdepartementet.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) er positiv til ordningen, og har tro på nye, spennende løsninger innenfor sitt felt.

– Regjeringen vil ha en god, offentlig fellesskole som er så variert og mangfoldig at alle elever finner seg til rette der. Forsøk som dette, gjør det mulig å tenke nytt og prøve ut nye måter å løse lovpålagte oppgaver på, sier Brenna i en pressemelding.

– Politisk forankring er viktig

Gjelsvik sier at det er viktig at kommunene dokumenterer utfordringene som forsøket skal løse, og at søknaden er godt lokalt forankret politisk.

– Dette er også en del av tillitsreformen, så det er viktig at ansatte og tillitsvalgte involveres, sier han.

KS og regjeringen har søkt inspirasjon til frikommuneforsøket i Danmark, og som i Danmark, holdes det innenfor kommunenes eksisterende budsjetter. Råd, tips og veiledning til søknaden kan derimot kommunene få hos departementet.

Informasjon om ordningen og hvordan man går fram for å søke er samlet på en egen nettside (regjeringen.no/forsokskommune)

Forsøket skal foregå innen gjeldende lover regler forsøksloven åpner for å gi fritak fra. Det vil si avvik fra bestemmelser om oppgavefordeling mellom statlige, fylkeskommunale og kommunale forvaltningsorganer, og hvordan disse organene organiserer sin virksomhet.

– Det ville tatt altfor lang tid å komme i gang hvis lover og regler skulle endres, og vi ville gjerne komme fort i gang, sier Gjelsvik.

Det betyr at det er forsøksloven som gjelder, så egentlig kunne kommunene søkt om forsøk hele tiden.

Også i Danmark erfarte man at de fleste forsøk som ble satt i gang, kunne vært gjort utenom frikommuneforsøket.

– Det er noe med å sette søkelyset på dette gjennom et eget forsøk. Da kommer søknadene, sier Gjelsvik.

Departementet vil dekke kostnadene til følgeforskning.

– En start for økt innovasjon

– Regjeringens forsøksordning er en start for å få økt fart på endrings- og innovasjonsarbeidet i offentlig sektor, selv om KS gjerne skulle sett at regjeringen hadde gitt kommunene enda mer handlingsrom, sier KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen (H) i en pressemelding.

Hun etterlyser også egne midler til forsøket, og mer frigjøring fra lover og regler.

– Forsøk i offentlig sektor er redskap for politikkutvikling og nytenkning. Det er avgjørende med tverrdepartemental politisk vilje til å prøve ut nye, mer sammenhengende og effektive måter å løse oppgavene på, og KS oppfordrer kommunene til å melde seg på, sier Helgesen.

– Det er positivt at regjeringen legger til rette for samarbeid og læring mellom kommunene og fylkeskommunene som deltar, og at regjeringen sørger for evaluering av forsøkene. Vi mener likevel at det burde fulgt med egne midler til kommunene. Vi vet av erfaring hvor krevende det er å sette i gang slike prosesser uten at det følger med noen stimuleringsmidler, understreker hun.

Innenfor dagens lovverk

Regjeringens forsøksordning etableres altså innenfor gjeldende forsøkslovgivning.

– Kommunesektoren er i praksis så regelstyrt og gjennomregulert at muligheten til å prøve ut nye løsninger er svært begrenset. KS mener gjeldende lovgivning ikke er tilstrekkelig for å få til nødvendige endringer i offentlig sektor. Derfor bør det utarbeides et nytt juridisk grunnlag for forsøk og eksperimentering. Det handler om å våge og gi slipp på statlig styring og kontroll, og sikre kommunene selvstendighet i oppgaveløsninger, sier Helgesen.