Det ble iverksatt 45.500 undersøkelser for 42.600 barn på bakgrunn av meldinger barnevernet fikk i løpet av 2020.

Det ble iverksatt 45.500 undersøkelser for 42.600 barn på bakgrunn av meldinger barnevernet fikk i løpet av 2020.

Foto: NTB

Mindre aktivitet for barnevernet i 2020

Barnevernstjenestene startet 3 prosent færre undersøkelser, og 3 prosent færre barn og unge fikk barnevernstiltak i 2020 sammenlignet med året før.

Reduksjonen har vært størst blant barn under skolealder, skriver Statistisk sentralbyrå.

Rapporten viser at det ble iverksatt 45.500 undersøkelser for 42.600 barn på bakgrunn av meldinger barnevernet fikk i løpet av 2020. Nedgangen var størst for barn i aldersgruppen 0 til 5 år, med nesten 5 prosent.

Når en ser på tallet på undersøkelser blant barn i alderen 0–17 år, har det også vært en reduksjon. I 2017 ble det startet 42 undersøkelser per 1.000 barn i alderen 0–17 år, i 2020 var tilsvarende tall 40 per 1.000 barn.

Direktør Mari Trommald i Bufdir sier dette er positivt, og hun er glad for utviklingstrekkene statistikken viser.

– Det er et mål at barn, unge og familier som har behov for det, skal motta barnevernstjenester av høy kvalitet. Bufdir har gjennom regjeringens kompetansesatsing i kommunalt barnevern iverksatt en rekke tiltak som skal bidra til å nå dette målet. At statistikken går riktig vei, tar vi som et tegn på at kompetansetiltakene virker, sier Trommald.

Ved utgangen av fjoråret bodde nesten 14.200 barn og unge utenfor hjemmet. Det er 500 færre sammenlignet med 2019. Tre av fire av dem som ble plassert, bor i fosterhjem. 14 prosent bor på bosted med oppfølging, mens rett under 8 prosent bor på barnevernsinstitusjon.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.