– Viktig bidrag, sier miljødirektør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

– Viktig bidrag, sier miljødirektør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Foto: Terje Lien

Miljødirektoratet godkjenner planer om CO2-fangst i Oslo

Hafslund Oslo Celsio får tillatelse til karbonfangst ved anlegget for avfallsforbrenning på Klemetsrud. Det vil føre til at reduserte utslipp av klimagasser

Miljødirektoratet opplyser at Hafslund Oslo Celsio får tillatelse til å etablere karbonfangst og mellomlager av CO2 ved anlegget for avfallsforbrenning på Klemetsrud.

– Karbonfangst- og lagring er ett viktig bidrag som kan gi betydelige utslippskutt i industri og energiforsyning, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Direktoratet mener dette vil gi en årlig utslippsreduksjon av klimagasser på opptil 400.000 tonn. Rundt 200.000 tonn CO2 er fra forbrenning av fossilt avfall, mens det resterende er fra forbrenning av biogent materiale, som regnes som klimanøytralt.

Oslo hadde i 2021 et utslipp på litt over 1 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

(©NTB)