Elevene i Oslo må pent finne seg i å gå på skolen helt fram til jul. Her fra Bjølsen skole.

Elevene i Oslo må pent finne seg i å gå på skolen helt fram til jul. Her fra Bjølsen skole.

Foto: Terje Lien

Massetesting av de yngste skolebarna i Oslo – ingen tidlig juleferie

Byrådet i Oslo åpner for massetesting av 1.- 4. trinn og begrensede åpningstider, men går ikke inn for å gi elevene tidlig juleferie.

Fredag sendte byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap i Oslo et brev til Utdanningsetaten og bydelene med nye tiltak, skriver Aftenposten.

Oppvekstbyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) sier tiltakene skal sørge for at skoler og barnehager kan holdes åpne i størst mulig grad, samtidig som smitten og bemanningen kontrolleres.

Innfører trafikklysmodellen

Blant de nye tiltakene er å utvide massetestingen i skolen, fra kun å gjelde 5. til 10. trinn, til også å gjelde 1.- 4. trinn. I tillegg innføres trafikklysmodellen, men skolene holdes på grønt nivå.

Det blir ikke generell tidligere juleferie på grunn av koronasituasjonen, men det kan være lokale vurderinger.

Gir skolene frihet

I den nye forskriften gis skolene frihet til å redusere åpningstiden eller antall elever som er til stede samtidig, hvis dette skulle være nødvendig. De har også lov til å innføre hjemmeskole for deler av undervisningen i en begrenset periode på ungdomstrinn og videregående.

Hvis skolene fortsatt har problemer med å holde åpent på forsvarlig vis, kan bydelene stenge enkelte skoler. Det samme gjelder barnehager.

(©NTB)