Tom Georg Indrevik (H), ordfører i Øygarden, vil at KS skjerper tonen i møte med staten.
Tom Georg Indrevik (H), ordfører i Øygarden, vil at KS skjerper tonen i møte med staten.

Maner til diskusjon på landstinget: – Vi må få et tydeligere KS

Ordfører Tom Georg Indrevik (H) mener KS må bli tøffere opp mot stat og regjering. Ådne Naper (SV) vil dempe selvråderetten for å redde natur.

Det er flere diskusjoner som bør tas på landstinget. Både om prioriteringer, tydelighet og lokalt selvstyre versus naturvern.

– I den omstillingen kommunene står overfor er det viktig at KS blir enda tydeligere overfor stat og regjering, mener ordfører i Øygarden og leder av Høyres kommunalutvalg Tom Georg Indrevik.