Leder Torfinn Opheim i Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) stiller seg uforstående til kritikken av foreningens organisering. Han mener at medlemskommunene alltid har ønsket den slik.

Foto: Leif Martin Kirknes

LVK-lederen: – Kommunene ønsker å ha det slik

Leder Torfinn Opheim i Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) avviser kritikken mot foreningen og «bestrider både formålet og metoden som ligger til grunn for rapporten».

I en forvaltningsrevisjonsrapport som kontrollutvalget i medlemskommunen Tokke har bestilt, blir LVK karakterisert som lite åpen, at den har for tette bånd til et eksternt advokatfirma, og at den mangler skriftlige habilitetsregler.

Avviser påstandene – og rapporten