En robot til 240 millioner kroner har overtatt jobben med å sortere husholdningsavfallet på Nedre Romerike. Administrerende direktør Synnøve Bjørke i Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) kan glede seg over uvanlig gode tall for plastgjenvinning.

En robot til 240 millioner kroner har overtatt jobben med å sortere husholdningsavfallet på Nedre Romerike. Administrerende direktør Synnøve Bjørke i Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) kan glede seg over uvanlig gode tall for plastgjenvinning.

Foto: Benjamin A. Ward / ROAF

Langt foran skjema i plastsortering

Innen 2035 skal 70 prosent av all gjenvinnbar plast sorteres ut. Mange klarer 30 prosent. ROAF er nesten i mål.

 – Siste måling viser en utsorteringsgrad for plast på ca. 68 prosent. Sorteringsfabrikken er en viktig årsak. Alle husholdningene på Nedre Romerike kan kaste plast i restavfallet, og vi tar oss av sorteringen, sier administrerende direktør Synnøve Bjørke i Romerike avfallsforedling IKS (ROAF) til Kommunal Rapport.

Med få unntak har alle kommuner kildesortering av plast. Men få, om noen, sorterer ut en så stor del av plasten som ROAF.