Steffen Handal sier det er leit og beklagelig at elever rammes av streiken som om starter mandag, men mener ansvaret ligger helt og holdent på KS

Steffen Handal sier det er leit og beklagelig at elever rammes av streiken som om starter mandag, men mener ansvaret ligger helt og holdent på KS

Foto: Terje Lien

Lærere streiker og protesterer i Bergen

Utdanningsforbundet har mandag en markering ved Gimle oppveksttun i Bergen, der 40 lærere går ut i streik. Idet sommerferien starter streiker i alt 48 lærere.

Lærerorganisasjonene avviste meklerens forslag til løsning i kommuneoppgjøret, fordi de mener de kommer for dårlig ut. Skolenes landsforbund har tatt ut tre medlemmer ved Olsvik skole i Bergen, mens Utdanningsforbundet tar ut 45 medlemmer, også i Bergen, fra mandag av.

– Dette er en streik som KS med viten og vilje har valgt å sende læreren ut i. I de fem foregående oppgjørene kom skolelærere dårligere ut enn andre kommunalt ansatte. Da burde det ha vært vår tur i år. Men, igjen valgte KS å gi minst til lærerne, spesielt til de med høyest utdanning og lengt ansiennitet, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

Handal mener dermed at streik er unngåelig, selv om det er leit og beklagelig at elver rammes. Likevel er han klar på at ansvaret ligger helt og holdent hos KS.

– Det skjer i en tid med kraftig lærermangel, og hvor nesten 20 prosent av undervisningen i norske klasserom gjennomføres av folk uten lærerutdanning, sier han.

Lærerne mener de med lengst utdanning og ansiennitet kommer for dårlig ut i oppgjøret, og at andre ansatte i kommunene har blitt prioritert foran dem. Derfor sa de nei til oppgjøret som de andre kommuneansatte sa ja til.

Utdanningsforbundet har varslet at de vil trappe opp streiken etter sommerferien.

– Vi må anta at i dagens arbeidsmarked er det mange erfarne lærere med lang utdanning som vil tilbys lønn langt over lærerlønna og som vil forlate skolen. Det vil forverre lærerkrisen, sier Handal i Utdanningsforbundet.

Også Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag har varslet at opptrapping kan ventes etter sommerferien, dersom det ikke er noen løsning innen den tid.

(©NTB)