Kunnskapsminister Tonje Brenna vil stramme inn reglene for private barnehager.

Kunnskapsminister Tonje Brenna vil stramme inn reglene for private barnehager.

Foto: Viken fylkeskommune

Kunnskapsministeren varsler flere forslag rettet mot private barnehager

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) ønsker å fremme forslag om innstramming for private barnehager til våren, blant annet for større kommunal innflytelse.

Ifølge Klassekampen vil Brenna blant annet gi private barnehager meldeplikt overfor kommunen ved eierskifte og organisatoriske endringer.

– Vi vil gi kommunene større innflytelse over hvordan barnehagetilbudet totalt sett er utformet, sier hun.

I tillegg vil kunnskapsministeren gjøre de enkelte barnehagene til selvstendige rettssubjekter.

– Det betyr at hver barnehage må legge fram egne regnskaper, selv om barnehagen er en del av et større konsern, sier Brenna.

Regjeringen vurderer også å forby selskaper som driver barnehager, fra å drive annen type virksomhet, samt forby private barnehager å ta opp lån fra andre enn banker – slik at de ikke kan låne av de andre virksomhetene.