Enhetsleder Trond Erik Næss i Horten kommune fyller tanken med biogass produsert av matavfall. Staten bør bidra til at det etableres et marked for bruk av biogass, mener hovedstyremedlem Ådne Naper (SV) i KS.

Enhetsleder Trond Erik Næss i Horten kommune fyller tanken med biogass produsert av matavfall. Staten bør bidra til at det etableres et marked for bruk av biogass, mener hovedstyremedlem Ådne Naper (SV) i KS. 

Foto: Terje Lien

KS vil ha staten på banen for å få opp bruken av biogass

Biogass bør stå høyt på dagsorden i energikommisjonen, mener administrasjonen i KS. Den får full støtte fra hovedstyremedlem Ådne Naper (SV). 

– Det er et stort uforløst potensial i biogass. Men da må statlige myndigheter legge til rette for at det etterspørres i markedet, sier han til Kommunal Rapport.

I dag, torsdag, avgjør hovedstyret i KS hvilke innspill organisasjonen skal levere til den regjeringsoppnevnte energikommisjonen.