Det finnes cirka 130.000 kilometer med høyspent nettanlegg i Norge. Ifølge KS og LVK vil Finansdepartementets forslag utløse behov for omtaksering i alle landets kommuner.

Det finnes cirka 130.000 kilometer med høyspent nettanlegg i Norge. Ifølge KS og LVK vil Finansdepartementets forslag utløse behov for omtaksering i alle landets kommuner.

Foto: Elin Svendsen

KS slakter forslag til lovtekst om eiendomsskatt under kraftlinjer

– Vi er tilfredse med intensjonen, men er svært kritisk til departementets utforming av lovforslaget, skriver KS og Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) i en felles høringsuttalelse.

Den 23. juni sendte Finansdepartementet et lovforslag om endringer i eiendomsskatteloven på grunn under kraftlinjer på høring.

Hensikten med lovforslaget er å forhindre de uheldige sidene ved en lagmannsrettsdom som ble avsagt i en sak mellom Statnett SF og Suldal, Sauda og Ås kommuner i fjor (se faktaboks), ifølge Finansdepartementet.