– Vi politikere har et ansvar for ikke å love mer enn det som er realistisk å innfri, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i KS.

– Vi politikere har et ansvar for ikke å love mer enn det som er realistisk å innfri, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i KS.

Foto: Terje Lien

KS: – En god eldreomsorg må følges opp med ressurser

Styrelederen i KS tilbakeviser påstander fra helse- og omsorgsministeren om at noen kommuner ikke tar eldreomsorg på alvor.

– KS har i møter med regjeringer i mange år påpekt utfordringene i eldreomsorgen, sier styreleder Gunn Marit Helgesen (H) i KS.

– Det er knapphet på den viktigste ressursen vi har – fagfolk. Denne utfordringen vil øke i årene som kommer. Flere sykehjem er ikke svaret, når vi mangler kvalifisert personell til å bemanne sykehjemmene. Vi må diskutere hva vi kan gjøre i fellesskap, fordi kommunene er selvfølgelig opptatt av at innbyggerne skal få helsehjelp når de trenger det, sier hun.