Stein Erik Lauvås fra Arbeiderpartiet har lagt merke til at regjeringen har lagt seg helt på bånn av det anslaget de kom med i proppen.

Stein Erik Lauvås fra Arbeiderpartiet har lagt merke til at regjeringen har lagt seg helt på bånn av det anslaget de kom med i proppen.

Foto: Marte Kristiansen/Ap

Kritisk opposisjon vil gi mer til kommunene

Både Rødt, SV og Ap signaliserer mer penger til kommunene. Alle har lagt merke til at kommunene må bruke mer på ressurskrevende brukere.

– Regjeringen leverte som ventet. De la seg på det nederste nivå av det de anslo i kommuneproposisjonen, sier Stein Erik Lauvås, kommunalpolitisk talsmann for Arbeiderpartiet.

– Jeg legger spesielt merke til at igjen øker innslaget for ressurskrevende brukere, sier han, men vil ikke love hva en ny regjering kan får til, sier Lauvås.