I løpet av april-måned i år har skatteinntektene gått kraftig ned i kommunene og fylkeskommunene.

I løpet av april-måned i år har skatteinntektene gått kraftig ned i kommunene og fylkeskommunene. 

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Kraftig fall i skatteinntekter

Skatteregnskapet for årets fire første måneder viser en betydelig nedgang. Der er blitt innbetalt 304 milliarder i skatt, 22 milliarder mindre enn samme periode i fjor.

Mye av nedgangen skyldes koronapandemien og har sammenheng med at fristen for selskapenes innbetaling av forskuddsskatt er blitt utsatt fra 1. april til 1. september, skriver tallknuserne fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Skatteinngangen for den samlede kommunesektoren var på 61,4 milliarder kroner fram til utgangen av april, fordelt på 50,9 milliarder til kommunene og 10,5 milliarder til fylkeskommunene. Det innebærer en økning på henholdsvis 1,2 og 1,0 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.