Korrupsjonstiltalt ordfører ber om å bli suspendert

Ordfører Hilde Torkildsen (Ap) i Nittedal ønsker å bli suspendert inntil korrupsjonssaken mot henne er avgjort.

Mandag i neste uke skal politikere i kommunen ta stilling til om de vil suspendere henne.

Det er første gang i Norge at en ordfører er satt under tiltale for grov korrupsjon.

Et sentralt spørsmål som kommunestyret må ta stilling til er om Hilde Nysten Thorkildsen skal suspenderes fra vervet.

I kommuneloven § 7-11 annet ledd er det bestemt:

«Hvis det blir tatt ut tiltale mot ordføreren for et forhold som kan straffes med fengsel i mer enn tre år, kan kommunestyret eller fylkestinget selv vedta å suspendere ordføreren fra vervet inntil saken er rettskraftig avgjort. Vedtak treffes med minst 2/3 av de avgitte stemmene.»

Et vedtak om suspensjon er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2. Forhåndsvarsel om et mulig vedtak om suspensjon er sendt til Hilde Nysten Thorkildsens advokat, Geir Lippestad. 

Hun har selv uttrykt ønske om å bli suspendert frem til saken er rettskraftig avgjort.

Det framgår av rådmannens redegjørelse til kommunestyret, som skal behandle saken i et ekstraordinært møte mandag. 

Tiltalen mot Nittedal-ordføreren ble kunngjort onsdag.

Ifølge tiltalen var ordføreren involvert i kommunens behandling av saker der den næringsdrivende hadde interesser og eierskap, blant annet reguleringen og utviklingen av et nytt boligområde i Bjørnholtlia i Hakadal.

Les også:Nittedals ordfører tiltalt for grov korrupsjon

Les også:Korrupsjonstiltalt ordfører kan bli suspendert mandag

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.